Szukaj w mieście
Akademia Pomorska w Słupsku » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Fizyka techniczna

76-200 Słupsk, Pomorskie
ul. Arciszewskiego 22a, Zobacz na mapie
Tel: (59) 840-53-37 w. 337
Fax:
WWW: http://www.apsl.edu.pl
Email: mp@apsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizyka techniczna Fizyka techniczna - Inżynierskie stacjonarne

Specjalności


Specjalność:  

           ekotechnologie


Dlaczego ekotechnologie?


Dlaczego warto wybrać specjalność

Ekotechnologie na kierunku fizyka techniczna

 

 

Rosnące ceny paliw kopalnianych, wyczerpywanie się ich zasobów oraz świadomość degradacji środowiska naturalnego przy tradycyjnych metodach pozyskiwania z nich energii zmusza wiele państw do przejścia z technologii spalania na niekonwencjonalne technologie energetyczne. Dodatkowo Unia Europejska wyznaczyła plan zwiększenia udziału tzw. energii z odnawialnych źródeł do 12% bilansu energetycznego w roku 2010. Odnawialne źródła energii powinny zatem stanowić w przyszłości znaczący udział w bilansie energetycznym gmin i województw, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochrony środowiska i strukturalnych zmian na rynku energii. Wiąże się to również z całkiem nowym rynkiem pracy, który będzie potrzebował specjalistów od wdrażania, doradztwa oraz obsługi nowoczesnych ekologicznych technologii.

Odpowiedzią Akademii Pomorskiej na przedstawione zapotrzebowanie jest uruchomienie kierunku studiów inżynierskich I stopnia Fizyka Techniczna  ze specjalnością ekologiczną dotyczącą konwersji energii (Ekotechnologie). Rosnącym potrzebom rynku pracy sektorów energetyki odnawialnej, może sprostać właśnie absolwent specjalności Ekotechnologie. Proponowany w ramach tego kierunku program studiów oraz zawarte w nim przedmioty są tak dobrane aby student sukcesywnie uzupełniał i rozwijał swoją wiedzę z zakresu fizyki technicznej oraz wybranej specjalności. Studia trwające 7 semestrów zakończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i jego obroną. Blok przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych stanowi treści programowe pierwszych 4 semestrów studiów. Kolejne semestry to w większości przedmioty specjalistyczne dotyczące wiedzy związanej zarówno z technologiami energetyki konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej, w tym także energetyki jądrowej. W bloku tym zawarto również przedmioty związane z podstawową wiedzą o ochronie środowiska oraz technologiach informatycznych, niezbędną w dzisiejszym świecie. Dodatkowo program studiów zawiera wykłady fakultatywne oraz pracownie specjalistyczne. Przedmioty te mają dać możliwość pogłębiania zainteresowań studenta, który będzie mógł dokonać wyboru ich tematyki. Program studiów obejmuje również wymagane kształcenie w zakresie języków obcych, przedmiotów humanistycznych oraz innych zawartych w standardach kształcenia kierunku fizyka techniczna. Wiedza teoretyczna uzupełniana ma być wiedzą praktyczną w ramach ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych. Przewidziane są również ćwiczenia terenowe, w ramach pracowni specjalistycznej, pogłębiające wiedzę z wybranych zagadnień fizyki środowiska. Po szóstym semestrze student realizuje 4 tygodniową praktykę, związaną z kierunkiem studiów w swojej specjalności. Praktyki odbywać się będą w instytucjach i zakładach pracy, z którymi uczelnia ma podpisane odpowiednie porozumienia. Ostatni, siódmy semestr studiów, to przygotowanie projektu inżynierskiego i jego obrona. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskaniu z nich odpowiedniej ilości punktów ETCS określonych w planach studiów.

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz techniczne do prowadzenia kierunku tzn. sale wykładowe, audytoryjne, laboratoria i zaplecze do nich (warsztaty), zaplecze dydaktyki fizyki umożliwiające prowadzenie pokazów w ramach wykładów. Dodatkowo, w procesie kształcenia, wykorzystywane zostanie laboratorium energii odnawialnej, które funkcjonuje w Akademii Pomorskiej w ramach istniejącego już Akademickiego Centrum Czystej Energii. Praktyki odbywać się będą w regionie Słupska w instytucjach, w których mogą być realizowane cele praktyk studenckich w ramach kierunku fizyka techniczna.

Po ukończeniu studiów absolwent nabędzie kwalifikacje zgodne ze standardami kształcenia w ramach kierunku fizyka techniczna oraz dodatkowe umiejętności związane z proponowaną specjalnością.